Foto:

‘Vrije markt voor voedsel moet worden afgeschaft’

Jan Willem Erisman16 October 2017

VUkabinet Minister van Landbouw, Voeding en Leefomgeving: Jan Willem Erisman.

Jan Willem Erisman

‘Alleen zo wordt ons land weer gezond, bewoonbaar en bestand tegen klimaatverandering. De maatregelen zorgen ook voor een sterke exportpositie van duurzame producten en technologie, en dus voor een veerkrachtige economie.’

Echte prijs

‘Ik ga duurzame landbouw organiseren in een gezonde, veilige omgeving. Voldoende voedsel voor iedereen, binnen een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk, groen landschap. Er komt een behoorlijk budget voor het stimuleren van echte innovaties. Een langetermijnvisie leidt tot bindende doelen voor 2030 en 2050, bijvoorbeeld: klimaatneutrale productie, bij hoge uitzondering chemische bestrijdingsmiddelen, gesloten regionale kringlopen, grondgebonden veehouderij, bevordering van biodiversiteit, behoud van gezinsbedrijven en cultureel erfgoed. Dat kan alleen als we de vrije markt voor voedsel afschaffen.’

‘Alleen zo wordt ons land weer gezond, bewoonbaar en bestand tegen klimaatverandering. De maatregelen zorgen ook voor een sterke exportpositie van duurzame producten en technologie, en dus voor een veerkrachtige economie.’

Jan Willem Erisman is bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies en directeur van het Louis Bolk Instituut.

 VU-kabinet

VU-Kabinet

Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!