Foto:

VERLIEFD-VERLOOFD-GEPROMOVEERD OP DE VU: EVERT EN FENNA DIEMER

Rianne Lindhout11 February 2016

Het echtpaar Evert en Fenna Diemer-Lindeboom is misschien wel het meest markante VU-stel uit de geschiedenis. Zij was de tweede vrouw die aan de VU promoveerde en een voorvechtster voor vrouwenrechten, hij richtte de communicatiewetenschap op aan de VU.

Fenna Diemer-Lindeboom (1912-2004) was de tweede vrouw die aan de VU promoveerde. Ze deed dat op 5 november 1937, een uur later dan haar verloofde, Evert Diemer (1911-1997), die daarna hoofdredacteur van de Rotterdammer was tot deze krant in 1971 opging in Trouw. Vanaf dat moment wijdde hij zich volledig aan het vormgeven van de communicatiewetenschappen op de VU.

EVERT EN FENNA DIEMER

Foto’s maken mocht niet

De foto van hun huwelijksinzegening op 19 mei 1938 is bijzonder. In die tijd was het in gereformeerde kringen ongewenst om hiervan foto’s te maken. Op de foto uit 1987, geplaatst in het toenmalige VU Magazine, zie je dat het vooruitstrevende echtpaar ook op hoge leeftijd het heel goed met elkaar had. Wat was hun geheim?

Hun dochter Mariëlla Diemer mailt: ‘Als twee rechtenstudenten leerden ze elkaar kennen aan de VU. Al gauw ontdekten ze hun gezamenlijke en onderscheiden interesses en toonden veel respect voor elkaars kennis. Levenslang vonden ze elkaar uitnemender dan zichzelf. Ze spraken veel met elkaar en luisterden goed naar elkaar.’

Daarnaast lieten ze elkaar volkomen vrij in het uitoefenen van hun werk, vervolgt Mariëlla Diemer. ‘Het was met name mijn vader die mijn moeder tijdens hun bijna 60-jarig huwelijk steeds weer stimuleerde om te schrijven, te spreken en taken op te pakken. Dat was heel bijzonder voor die tijd.’

‘Blijft huis met je kinderen, maar ontplooi jezelf wél’

De Fenna Diemer-Lindeboom leerstoelen voor vrouwelijk wetenschapstalent houden háár naam levend op de VU: Fenna was in de gereformeerde wereld een belangrijk voorvechtster voor de emancipatie van de vrouw, zonder een feministe te zijn. Tot je kinderen krijgt, moet je ook als getrouwde vrouw kunnen werken, vond zij in 1952. Dertig jaar later vond ze nog steeds dat je met kleine kinderen beter thuis kon blijven. Maar die periode kon je wel goed benutten om je verder te ontplooien.

Zelf had ze nooit een betaalde baan, maar vervulde onbetaald veel maatschappelijke functies: ze was bijvoorbeeld lid van diverse staatscommissies en gemeenteraadslid in Rotterdam als eerste vrouwelijke volksvertegenwoordiger namens het ARP. Haar dochter, vol trots: ‘Ze was afgevaardigde naar de VN namens de protestants-christelijke vrouwenorganisaties van Nederland en behandelde daar voor Nederland onder meer de totstandkoming van de Verklaring van de Rechten van het Kind en de pensioneringsleeftijd van de ongehuwde en gehuwde vrouw. Tal van publicaties over zeer uiteenlopende onderwerpen van maatschappelijke, sociologische, ethische en theologische aard zijn van haar hand verschenen.’

Deel je persoonlijke herinneringen

Heb jij Fenna of Evert Diemer gekend? Wil je een herinnering delen? Doe dat hieronder.

> Ga voor meer VU-historie naar Het geheugen van de VU.