Foto: Eigen beeld

Personalia editie november 2022

Redactie VU Magazine8 November 2022

Een overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de VU. Met deze keer onder anderen: Jan Peter Balkenende benoemd tot minister van Staat, ecoloog Hans Cornelissen uitgeroepen tot 'Eminent Ecologist' van 2022 en APG-bestuursvoorzitter Annette Mosman is Topvrouw van het Jaar 2022.

a

Katalin Balint
communicatiewetenschapper, heeft een Aspasia-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Aspacia stimuleert de doorstroom van vrouwelijke universitair docenten naar hogere universitaire functies. Balint zal de beurs gebruiken om een aantal van haar onderzoeksideeën over narratieve complexiteit te realiseren.

Jan Peter Balkenende
geschiedenis 1980 en Nederlands recht 1982, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en extern adviseur bij consultant EY, is benoemd tot minister van Staat. Deze eretitel wordt in uitzonderlijke gevallen toegekend aan oud-bestuurders.

Anouk Beniest
aardwetenschapper, heeft de Vening Meinesz prijs gewonnen voor haar onderzoek en activiteiten om meer diversiteit, transparantie en gelijkheid in de maatschappelijke wereld te creëren. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) reikt de prijs elke twee jaar uit aan een jong talent in de Nederlandse aardwetenschappen.

Hans Cornelissen
hoogleraar Ecologie, is door het Journal of Ecology uitgeroepen tot ‘Eminent Ecologist’ van 2022. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een ecoloog die wereldwijd boven het maaiveld uitsteekt. 

y

Yaser Ellethy
hoofddocent bij de Faculteit Religie en Theologie en directeur van het Centrum voor Islamitische Theologie, is verkozen tot voorzitter van de European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS).

Felienne Hermans
is benoemd tot hoogleraar Computer Science Education. Zij maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van het schoolvak informatica en doet onderzoek naar hoe mensen het best kunnen leren programmeren.

Marije Hulshof
postdoctoraat Management Consultancy 2003, is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Royal Haskoning DHV. De afgelopen zes jaar vervulde zij hier de functie van Global Director Industry & Buildings.

Toby Kiers
hoogleraar Evolutie, is opgenomen in de TIME100 Next lijst van 2022. De lijst belicht honderd opkomende leiders die die toekomst van bedrijfsleven, entertainment, sport, politiek, gezondheid, wetenschap en activisme vormgeven. Kiers is het meest bekend om haar baanbrekende onderzoek naar de stromen en architectuur van plant-schimmelnetwerken. 

Esther de Kleuver
sociale psychologie 1988, is benoemd tot Inspecteur-generaal Inspectie bij het Ministerie van Justitie. Haar benoeming gaat in per 1 januari 2023. Momenteel werkt zij als directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

a

Aletta Kraneveld
is per 1 december 2022 benoemd tot decaan van de Faculteit der Bètawetenschappen. Zij is momenteel hoogleraar ‘Interdisciplinary Translation Pharmacology’ en vice-decaan Onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde zij in 1994 in de farmacologie.

Inger Leemans
hoogleraar Cultuurgeschiedenis, is voor een periode van zes maanden benoemd tot interim-directeur van het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Frank van der Meulen
is benoemd tot hoogleraar Mathematical Statistics. De leerstoel wordt ingebed bij de afdeling Wiskunde van de Faculteit der Bètawetenschappen. Van der Meulen is een expert op het gebied van (Bayesiaans) computationele methoden en stochastische processen.

Annette Mosman
economie 1988, bestuursvoorzitter van de Algemene Pensioen Groep NV (APG), is benoemd tot Topvrouw van het Jaar 2022. De jury verkoos haar onder meer om haar authentieke leiderschapsstijl.

j

Juan Rojo
is benoemd tot hoogleraar Theoretische Natuurkunde. Zjin leerstoel is onderdeel van de afdeling Natuur- en Sterrenkunde van de Faculteit der Bètawetenschappen. Rojo is een expert op het gebied van de interactie tussen elementaire deeltjes en staat bekend om zijn pionierswerk in het toepassen van kunstmatige intelligentie in de deeltjesfysica.

Marc Van Ranst
hoogleraar Virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, ontvangt tijdens de Dies Natalis op 17 november 2022 een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam.