Foto: Jacqueline de Haas

Mirjam van Praag over nieuwe dienst DURF

Marjolein de Jong18 January 2021

De Vrije Universiteit Amsterdam is dit jaar een nieuwe dienst rijker. Met DURF, Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving, heeft Voorzitter Mirjam van Praag grootse plannen: “De VU is te lang te bescheiden geweest.”

Waarom is de oprichting van DURF juist nu zo belangrijk?

„De VU kenmerkt zich door een community te zijn, maar wij hebben ons de laatste jaren vooral gericht op medewerkers en studenten. Jammer, want alumni en de VU hebben elkaar veel te bieden. DURF richten we in eerste instantie op om de community uit te breiden. We willen de banden met onze alumni aanhalen. 

Daarnaast zal deze dienst ook aan fondsenwerving gaat doen. Waarom?

„We zien dat fondsenwerving steeds belangrijker wordt in een wereld waarin de reguliere overheidsfinanciering terugloopt. De VU is de enige Nederlandse universiteit die nog niet aan fondsenwerving doet. Als je een verschil wilt maken is de bijdrage van particulieren en bedrijven onmisbaar. Die extra fondsen bieden vaak juist het stukje vrijheid om innovatief te zijn en uitvindingen te doen."

Waarin onderscheidt de VU zich van andere universiteiten?

„De VU is bijzonder in haar missie: een bijdrage leveren aan een betere wereld. We hebben alles in huis om dat te doen op basis van ons onderzoek. We bestaan uit negen faculteiten die rondom één plein gesitueerd zijn, we hebben een unieke locatie op de Zuidas en staan midden in de maatschappij. De lijnen zijn kort en dit schept mogelijkheden voor nóg meer multidisciplinair onderzoek. En dat soort onderzoek is vitaal voor het werken aan de uitdagingen van onze maatschappij. Vanuit DURF zoeken we de verbinding met partners om dat te doen."

Onder DURF valt vanaf heden een aantal teams dat zich richt op de relaties met de maatschappij, waaronder het team van VUvereniging, het alumniteam en een nieuw team voor fondsenwerving. Hoe past het VUfonds in dit plaatje?

„De universiteit en VUvereniging herstellen samen het VU fonds weer in ere. Van oudsher liep alle fondsenwerving via VUvereniging. Wie kent de groene busjes niet? Sinds de jaren zeventig wordt er niet meer actief geworven, maar ook nu nog beheert de vereniging het historische vermogen, waaruit zij jaarlijks voor meer dan een miljoen euro projecten van studenten en wetenschappers financiert. Met DURF en het nieuwe team fondsenwerving doen we een beroep op onze alumni en partners om samen meer mogelijk te maken."

„Met deze nieuwe fondsen willen we baanbrekend onderzoek financieren en extra kansen creëren voor talentvolle studenten. Daarnaast starten we een ondernemersfonds, waarmee we samen met ondernemende alumni ondernemerschap onder studenten en wetenschappers stimuleren."

Wat kan de universiteit alumni nog meer bieden?

„We worden ouder en blijven langer werken, maar we willen ook blijven leren. Een mooie taak voor universiteiten. Alumni kunnen bij ons terecht voor vervolgonderwijs, trainingen en beurzen. Daarbij willen we alumni betrekken. Zij zijn immers de experts uit de beroepspraktijk. Ik zou het fantastisch vinden als steeds meer alumni op ons aanbod afkomen. Voor de pandemie zag ik bij sommige evenementen weleens lege stoelen. Dat vond ik zo zonde. Ik wil vanaf nu vanaf de daken schreeuwen wat voor mooie evenementen en cursussen wij aanbieden. We zijn als VU te lang te bescheiden geweest."