Foto:

HET SLECHTNIEUWSGESPREK: SCHOK, WOEDE EN AANVAARDING

Anne Martens27 March 2017

Vandaag staat het voeren van een slechtnieuwsgesprek centraal bij de docentenopleiding bewegingswetenschappen. Zo’n dertig cursisten doen deze opleiding, waarmee ze aan de slag kunnen bij studies als fysiotherapie of lichamelijke opvoeding. Ze leren ook de taken van een studieloopbaanbegeleider.

“Hoe bereid je je als docent voor op een slechtnieuwsgesprek met een student? Iemand kan verdrietig reageren of boos worden van een vervelende mededeling. Daardoor kun je je geïntimideerd voelen, met als gevolg dat je zo’n gesprek liever vermijdt of uitstelt,” vertelt docent Marjolein Roemaat. “Maar dat moet je natuurlijk niet doen.” Ook vertelt ze dat je een slecht bericht beter niet kunt verzachten met opmerkingen als: “Ja sorry, ik heb de regels ook niet bedacht”, of: “Maar er zijn toch nog heel veel andere opleidingen op de wereld?” De studenten lachen.

Roemaat laat een grafiek zien met verschillende emotionele stadia van het verwerken van slecht nieuws bij de ontvanger. “Het begint vaak met een schok, dan komt woede en marchanderen, gevolgd door een depressiefase en eindigend met aanvaarding.”

Een aantal van die fasen doorliep onlangs een student van Roemaat ook, geeft ze als voorbeeld. “Ik moest haar vertellen dat ze moest stoppen met haar opleiding, terwijl ze het helemaal niet verwachtte. Ze keerde in zichzelf, zat maar voor zich uit te staren en zei na een hele tijd, hopeloos: ’Dus mijn hele droom valt nu in duigen?’ Daarna werd ze bozig: ’Dus dit ga jij mij nu even vertellen?’ gevolgd door een onderhandelpoging: ‘Is er dan echt niks meer mogelijk?’” Roemaat geeft de tip dat je van te voren goed moet uitzoeken wat de regels zijn, zodat je niet in dit soort discussies belandt.

“En hoe eindig je dan zo’n gesprek?” vraagt een student. “Ik probeer wel te eindigen met een vraag als: kunnen we verder kijken”, zegt Roemaat. ”En als iemand echt potdicht blijft zitten, kun je ook voorstellen om er later over door te praten.”

Wegens populariteit van de docentenopleiding Bewegingswetenschappen, start er vanaf september 2017 ook een opleiding hbo-docentopleiding medisch-biologische vakken, bedoeld voor afgestudeerden, bijvoorbeeld: psychologen, gezondheidswetenschappers bewegingswetenschappers of biomedische wetenschappers. Inschrijven kan tot 1 mei 2017.


CONTENTTITEL

‘Ik had een slechtnieuwsgesprek dat heel anders ging’

Steven Steenhuizen

“Een jaar geleden kreeg ik zelf een slechtnieuwsgesprek, maar dat ging niet volgens de theorie die we vandaag geleerd hebben. Voordat iemand mij toen vertelde dat mijn contract niet verlengd zou worden, had ik gewoon nog 45 minuten werkoverleg met die persoon gehad. Mijn ontslag kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Tijdens deze les heb ik geleerd om meteen in de eerste twee zinnen het slechte nieuws en de bewijslast op tafel neer te leggen. Daarmee neem je de discussie weg.”

Steven Steenhuizen studeerde Bewegingswetenschappen aan de VU en werkte als kwaliteitsadviseur in de ouderenzorg. Hij volgt nu de opleiding tot hbo-docent en loopt stage bij Verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool.


CONTENTTITEL

‘Ik moest laatst een onvoldoende geven en ik begon te twijfelen’

Alja Huibers

“Ik vond het fijn dat Marjolein Roemaat een voorbeeld gaf van een slechtnieuwsgesprek. Nu weet ik dat zo’n gesprek stapsgewijs kan gaan. Ik loop stage bij de opleiding fysiotherapie in Breda en moest laatst een student een onvoldoende geven tijdens een praktijktentamen. De student begon toen te marchanderen en daardoor begon ik een beetje te twijfelen. Ik heb nu geleerd dat je daar als docent boven moet blijven staan en bij je keus moet blijven.”

Alja Huibers studeerde fysiotherapie aan de Avans Hogeschool in Breda en volgt deze docentenopleiding binnen haar VU-master bewegingswetenschappen.

CONTENTTITEL

‘Het was wel moeilijk om je te verplaatsen in die student’

Jorinde Scholten

“Deze opleiding is heel competentiegericht, we hebben veel werkgroepen. Net hebben we in groepjes een rollenspel gedaan, waarbij een van ons slecht nieuws kreeg. Het was wel moeilijk om je te verplaatsen in die student, maar het is wel goed om zo te oefenen. Vroeger wilde ik altijd juf worden, nu vind ik het coachen van studenten heel leuk. Het lijkt me ideaal om fifty fifty docent bewegingswetenschappen te worden op het hbo en daarnaast onderzoek te doen.” 

Jorinde Scholten volgt deze docentenopleiding binnen haar masterstudie bewegingswetenschappen aan de VU.