Foto: Rebecca Camphens

1 studie, 3 banen: filosofie

Eline Doldersum28 January 2019

Inmiddels zijn er meer dan 100.000 VU-alumni. Waar kwamen ze na hun studie terecht? In deze rubriek portretteren we drie alumni die dezelfde opleiding deden. Deze keer alumni van de opleiding filosofie. 

Ted Tettero (33) woont in Amsterdam en is afgestudeerd in 2013
Ted


Hoe kijk je terug op je studie? "Met veel plezier. Al moet ik zeggen dat filosofie niet alleen maar leuk is. Het maakt je heel bewust van hoe de wereld in elkaar steekt en waarom wij mensen bepaalde keuzes maken. Ik verloor daardoor in eerste instantie een bepaalde vorm van houvast, raakte me bewust van vaak valse aannames. Daar werd ik niet altijd vrolijk van. Tegelijkertijd heeft het mij uiteindelijk wel een sterk fundament gegeven waar ik nu nog steeds profijt van heb in mijn denken."

Na je studie filosofie ben je terechtgekomen bij Lowlands, vertel? "Dat klopt inderdaad. Ik ben daar de eerste vier jaar na mijn studie verantwoordelijk geweest voor de filosofieprogrammering tijdens het festival. Dit betekent dat ik een aantal interessante sprekers bij elkaar zocht die daar iets komen vertellen over filosofie. Best een uitdaging als de Foo Fighters als concurrentie even verderop aan het optreden zijn. Toch is het steeds, en nog altijd, een groot succes en zitten er ieder jaar honderden mensen in de tent te luisteren naar één van de filosofen. We zoeken naar onderwerpen die de gemiddelde festivalbezoeker aanspreekt. Denk hierbij aan lezingen over hoe je keuzes maakt in een wereld waarin zoveel te kiezen valt of hoe filosofie jou kan helpen in het dagelijks leven."

En hoe kan filosofie ons helpen in het dagelijks leven? "Je hoort mensen weleens zeggen dat ze geen keuze hebben of dat iets nou eenmaal is zoals het is. Ik geloof heel sterk dat de filosofie helpt om de keuzes die je hebt in het leven bloot te leggen en je opties geeft hoe je tot die mogelijkheden te verhouden."

Wat is je droom voor de toekomst? "Filosofie nog toegankelijker maken voor een breder publiek. Ik ben de oprichter van het Brainwash Festival, een festival waar kunstenaars, schrijvers, dichters en filosofen hun licht laten schijnen op vragen waar mensen zich mee bezighouden. Op die manier hoop ik mensen in contact te brengen met filosofie. Niet om ze ingewikkelde theorieën uit te leggen, maar wel om ze te laten nadenken over hoe het goede leven eruit zou kunnen zien en hoe zich te verhouden tot de wereld om hen heen."

Denk je dat mensen daar anno 2019 meer voor openstaan? "Absoluut. Vooral de jonge generatie is op zoek naar een bepaalde houvast in het leven. Voorheen gaf religie die maar aangezien dat bij veel jongeren is weggevallen, zijn we toch op zoek naar andere handvatten. Hoe maak je bepaalde keuzes? En hoe weet je of dat de goede keuzes zijn? Filosofie kan hier enorm bij helpen."

Patricia Wouda (39) woont in Amsterdam en is afgestudeerd in 2009
Patricia


Je bent ooit begonnen aan het conservatorium. Hoe ben je uiteindelijk bij filosofie terechtgekomen? "Muziek was een grote liefde, maar tegelijkertijd miste ik iets op het conservatorium. Ik zag het niet zitten om door het leven te gaan als musicus en zocht naar intellectuele uitdaging. Ik had veel meer behoefte om te studeren en mezelf te ontwikkelen op verschillende vlakken. Zo ben ik uiteindelijk bij filosofie terechtgekomen."

Hoe is het je uiteindelijk bevallen? "Ik vond het een heerlijke studie. Al was ik wel mijn hele studententijd bang dat ik nooit een baan zou vinden. Niet omdat ik het idee had dat mijn kennis niet waardevol zou zijn, maar meer omdat ik geen idee had wat een werkgever met een filosoof zou moeten."

Toch is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. "Gelukkig wel! Uiteindelijk ben ik mij gaan specialiseren in politieke filosofie waardoor het allemaal een stuk concreter werd. Na een baan als persvoorlichter voor de CDA fractie in de Tweede kamer, werk ik nu als zelfstandig debattrainer in zowel binnen- als buitenland. Ik train mensen in hun debatvaardigheden, spreekvaardigheden en overtuigingskracht. Dat doe ik op politiek gebied, maar bijvoorbeeld ook voor ambtenaren of speciale traineeprogramma’s."

Hoe kijk je nu terug op je studie? "Met een heel fijn gevoel. Eén van de mooiste dingen aan het vak is dat je de wereld door een hele andere bril gaat bekijken: gestructureerder, analytischer en in historische context. De studie vormt je als mens. Het bepaalt je levenshouding, maar ook met welke blik je naar de maatschappij kijkt. Dat heb ik als iets heel waardevols ervaren."

Heb je nog plannen voor de toekomst? "In mijn werk gaat het heel erg over het nemen van goede beslissingen. Hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat je een besluit goed beargumenteert? Op dit moment ben ik druk bezig om de focus meer te leggen op de ethische kant van het maken van beslissingen. Stel dat je moet kiezen tussen twee kwaden: hoe doe je dat weloverwogen? Ik begeleid mensen en geef handvatten zodat er ook bij ethische dilemma’s een integer besluit kan worden genomen."

Andert Loman (33) woont in Amsterdam en is afgestudeerd in 2014
Andert


Je hebt filosofie en organisatiekunde met elkaar gecombineerd tijdens je studie. Waarom? "Ik vond filosofie heel interessant, maar ik wilde de materie ook direct kunnen toepassen in de praktijk. Daar was deze combinatie uitermate geschikt voor."

Wat voor werk doe je nu? "Ik werk als zelfstandig organisatiefilosoof. Dit betekent dat ik – onder andere – word ingehuurd om gesprekken in teams of groepen te organiseren en te begeleiden. Dit kan een gesprek zijn over de visie van een bedrijf, maar ook over een gevoelig onderwerp als Q-koorts. We zorgen er in zo’n geval voor dat alle betrokkenen bij elkaar komen, aan het denken worden gezet en samen een gesprek voeren zonder direct te oordelen en de discussie aan te gaan. Daarnaast geef ik ook trainingen en workshops in gespreksvaardigheden."

En wat vind je het leukst? "Inhoudelijk met gesprekken bezig zijn. Een gesprek voeren doen we dagelijks, maar we staan er met z’n allen te weinig bij stil hóe we dat doen. Wat is effectief en wat totaal niet? Welke neigingen hebben we tijdens gesprekken? Als ik dan tijdens mijn training zie dat een gesprek goed verloopt of dat mensen nieuwe vaardigheden ontwikkelen, geeft mij dat veel voldoening."

Wat is volgens jou het belang van filosofie anno 2019? "We leven tegenwoordig in een hele vluchtige maatschappij. Filosofie geeft handvatten om stil te staan bij wat we eigenlijk doen. Om te reflecteren. Als maatschappij, bedrijf maar ook als individu. Klopt het eigenlijk wel wat ik denk en welke perspectieven bestaan er naast die van mij? Dat doen we met z’n allen te weinig, maar kan wel helpen om onszelf, elkaar en de wereld beter te begrijpen."

Heb je nog dromen? "Zeker, ik zou graag mijn eigen coachingpraktijk willen opzetten. Tijdens de gespreksbegeleiding is mijn rol vooral faciliterend, maar ik vind het ook uitdagend om een onderwerp helemaal ondersteboven te keren. Daar is in een 1-op-1 traject veel meer ruimte voor. Ik ben nu druk bezig om dat van de grond te krijgen."